Missioon & usaldusväärsus

Väärtustame kõiki kliente sõltumata nende suurusest ja tegevusalast. Pakume oma klientidele igakülgselt kvaliteetset ja personaalse lähenemisega teenust, mis baseerub ühelt poolt põhjalikel teadmistel auditeerimisstandarditest, finantsaruandluse standarditest, maksustamisest ja äriõigusest ning teiselt poolt pikaajalistel kogemustel erinevatesse tegevusvaldkondadesse kuuluvate klientide auditeerimisel ja nõustamisel.

Oleme klientide suhtes ausad, lojaalsed, abivalmid ja tagame meile usaldatud info konfidentsiaalsuse.

Asjatundlikkus

Järjest kiiremini muutuv keskkond tingib, et ettevõtetel tuleb olla paindlik ja kohaneda muutustega. Konservatiivne finantsarvestuse maailm ei ole siinkohal erand. Sagedaste muutustega kiire kohanemise eelduseks on regulatsioonide hea tundmine, õige tõlgendamise oskus ning hea analüüsivõime. Oleme arvamusel, et audiitor peab lisaks seaduste ja finantsreeglite tundmisele olema ka hea nõuandja.

Pikaajalise praktilise tegevuse ja jätkuva enesetäiendamise tulemusena omame mitmekesist erialaste kogemuste pagasit. Rakendame asjatundlikkust ja kogemusi andmaks klientidele lisaväärtust nende tegevuse edendamiseks. Teenindame oma kliente eesti, inglise, vene ja soome keeles.

Meie meeskond

Oleme Eesti keskmise suurusega audiitorbüroo. Büroo koosseisu kuulub hetkeseisuga 3 vandeaudiitorit ja 5 projektijuhti.