Nõustamis-, koolitus- ja muud teenused

Ettevõtte juhtkonnal võib tekkida oma töös vajadus profesionaalse konsultatsiooni järele, mille osas võib oma tuge pakkuda audiitor.

Ärinõustamise järele võib tekkida vajadus nii ettevõtte asutamisel, selle aktiivse tegevuse ajal kui ka ettevõtte lõpetamisel ning sellele järgneva likvideerimise läbiviimisel. Keerukamateks ärinõustamise valdkondadeks on ettevõtete ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised, filiaalide ja ühisettevõtete loomine, samuti ka ettevõtete osaluste soetamised ja müügid.

Maksunduse valdkond on keeruline ning õige ja optimaalne maksuarvestus on igale ettevõttele oluline. Tehingute planeerimisel tasub mitu käiku ette mõelda ning vaadata, millised võivad olla kavandatava tehingu maksutagajärjed. Näiteks rahvusvahelised tehingud on üks valdkond, mis on üsna keerukas.

Pakume kõiki maksukonsultatsioonide valdkonda kuuluvaid teenuseid, sealhulgas konsultatsioone nii pidevalt muutuvate maksuseaduste tõlgendamiseks kui muudatustega kaasnevate riskide tuvastamiseks.  Nõustame ja abistame kliente igakülgselt maksuprobleemide lahendamisel.

Koostame erinevaid finantsmudeleid (eelarvestamine, rahavoogude planeerimine).

Abistame keeruliste ja mitterutiinse iseloomuga tehingute tõlgendamisel ja raamatupidamislikul kajastamisel (sealhulgas äriühendused ja konsolideerimisega seonduv).

Revisjoni kohustus tuleneb erinevatest seadustest või seda võib tellida vabatahtlikkuse alusel. Revisjon on sisekontrolli osa, mille läbiviimiseks võib kasutada audiitori kui arvestuseksperdi kogemusi ja teadmisi.  Revisjoni eesmärgi, ulatuse ja kontrolliprotseduurid kinnitab revisjoni määranud isik, organ või revisjoni teostaja.